UNIVERSITEIT VRIJE TIJD

Voorjaar 2010

Het aanbod in onze omgeving.  

4 donderdagen v.a. 4 februari 2010 van 14.30 tot 17.00 uur
te Roeselare bij UNIZO Arme Klarenstraat 55
(Op weg naar de Pax Romana - Keizer Augustus in onze streken)

4 dinsdagen v.a. 9 februari van 14.00 tot 16.30 uur
te Ieper in auditorium J. Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12
(Katharen en andere ketters in de middeleeuwen - de strijd om het juiste geloof)

5 vrijdagen v.a. 12 februari van 14.00 tot 16.00 uur
te Tielt in "Hotel Shamrock" Euromarktlaan 24
(Congo - 50 jaar onafhankelijk )
door Prof. Zana Aziza Etambala (Zwevezele)

4 woensdagen v.a. 24 februari van 14.00 tot 16.00 uur
te Torhout in CC. "De Brouckère" Aartrijkestraat 6
(Macht of on-macht ? - De evolutie van de Belgische democratie)

5 donderdagen v.a. 4 maart 2010 van 14.30 tot 17.00 uur
te Roeselare bij UNIZO Arme Klarenstraat 55
(Vesalius, Mercator, Stevin en tijdgenoten - De wetenschappen in de lage landen tijdens de Renaissance)

4 dinsdagen v.a. 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur
te Ieper in auditorium J. Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12
(Vereerd en verboden - Geschiedenis van de beeldverering)

4 vrijdagen v.a. 12 maart van 14.00 tot 16.00 uur
te Kortrijk, KULAK, blok B, E. Sabbelaan 53
(Het Bourgondische Rijk - Van Margareta van Male tot Margareta van Oostenrijk)